Kanadské bodování

Z
5
G
7
A
5
B
12

Nejlepší střelec

Z
5
G
8
A
1
B
9

Nejlepší nahrávač

Z
4
G
3
A
9
B
12

Úspěšnost zásahů

Z
3
MIN
135
PRŮM
1
%
94.9

Kanadské bodování

Z
5
G
16
A
5
B
21

Nejlepší střelec

Z
5
G
16
A
5
B
21

Nejlepší nahrávač

Z
4
G
1
A
9
B
10

Úspěšnost zásahů

Z
2
MIN
90
PRŮM
2
%
91.8
Sociální sítě

⚠️Aktuální informace k tréninkům atd. ⚠️

⚠️ LIGOVÁ KOMISE ČMSHb vydala stanovisko k současné situaci a návrhy na dohrání souteží ⚠️

1. Podzimní část je ze strany LK považována s okamžitou platností za ukončenou. Sezóna 2020/2021 bude oficiálně pokračovat až v novém kalendářním roce, pokud to protipandemická opatření dovolí. Naší snahou zůstává odehrát maximum utkání dle propozic a rozpisů jednotlivých soutěží.

2. V případě, že by ještě do konce roku 2020 došlo k rozvolnění vládních opatření tak, že by bylo možné (za splnění daných hygienických podmínek) hrát hokejbalová utkání, LK schválí případné dohody klubů o sehrání jakéhokoliv utkání ještě v roce 2020.

3. Do klubu byly rozeslány scénáře možného pokračování sezóny 2020/21, které jsou zpracovány k různým datům uvolnění vládních opatření. Součástí je termínový kalendář jednotlivých soutěží pro jarní část, včetně nutných úprav herních systémů a komentáře k těmto úpravám.

· Scénář 1 vychází z předpokladu, že bude umožněno hrát soutěžní utkání od 20. února 2021 s předcházející alespoň minimální přípravou hráčů.

· Scénář 2 uvažuje s termínem zahájení soutěží 13. března 2021 s dalšími nutnými úpravami herních systémů a termínové listiny.

· Scénář 3 je pak nastíněn pro případ, že by protipandemická opatření trvala ještě déle.

4. Do 3.1.2021 bude rozeslán Multirozpis všech utkání, upravených dle scénáře 1. V období od 4.1.2021 do 22.1.2021 včetně, bude otevřeno přípomínkové řízení. Následně bude zpracován finální Multirozpis, který bude zaslán regionálním svazům, aby jejich LK mohly adekvátně reagovat změnami v jimi řízených soutěžích. Pokud však v uvedeném období bude možné trénovat, potažmo hrát utkání, LK vyhoví každé případné dohodě mezi kluby o sehrání jakéhokoliv utkání v dřívějším termínu, než je dán přiloženým termínovým kalendářem.

5. V případě, kdy nebudou některá utkání odehrána do termínu ukončení základních částí z důvodu opatření, resp. omezení způsobených pandemií Covid-19, budou prohlášena za nesehraná, bez přiznání bodů oběma týmům. V případě nestejného počtu utkání v konečné tabulce po základní části jakékoliv soutěže, bude pro stanovení pořadí týmů použit výpočet průměrného zisku bodů z jednoho utkání (počet získaných bodů ze všech odehraných utkání se podělí počtem odehraných utkání). Tato metodika je používána i v dalších sportovních odvětvích, např. v hokej, basketbale a dalších.

6. Všechny výše uvedené scénáře a postupy jsou podmíněny uvolněním vládních opatření v oblasti amatérského sportu.

7. Zaslaný materiál byl zpracován Úsekem soutěžního hokejbalu ve spolupráci s Úsekem reprezentace a předsedou ČMSHb.

Závěrem Vás žádáme o pochopení a přijetí tohoto emailu, jehož hlavním smyslem je poskytnout Vám v dostatečném předstihu informace o možném dokončení soutěží sezóny 2020/2021.

Řešení dle scénáře 1 si klade za cíl co nejmenší zásah do herních systémů a současně věří v chuť Vás všech odehrát co nejvíce utkání i za cenu zhuštěného termínového kalendáře, v němž počítáme s celým červnem 2021.

O uskutečnění jakékoliv mezinárodní akce v roce 2021 se nyní intenzivně jedná na úrovni ISBHF. Na těchto jednáních ČMSHb navrhuje, aby se případné MS juniorů uskutečnilo v červenci 2021, pokud to mezinárodní situace dovolí.

V případě dotazů využijte kontaktů na LK ČMSHb, preferujte prosím dotazy telefonické před emailovou korespondencí.

Děkujeme Vám za trpělivost, potřebnou součinnost a přejeme hodně zdraví a sil do následujících dnů.

Jan Fedák
předseda Ligové komise